Götaström

MHRF-försäkringar för samlarfordon

MHRF-FÖRSÄKRINGEN ägs och drivs sedan 1975 av de 152 klubbarna inom MHRF i samarbete med Folksam och har idag drygt 30.000 försäkringar.  Normalt försäkringsvärde för bil är upp till fyra prisbasbelopp och för mc upp till två prisbasbelopp, men det kan höjas (i enheter om två) upp till trettio prisbasbelopp.

Försäkringen är avsedd för personbilar, lätta och tunga lastbilar, bussar, traktorer, husvagnar, motorcyklar och mopeder. Bilar och mc skall vara från 1987 eller tidigare, tunga lastbilar/bussar/traktorer/husvagnar från 1975 eller tidigare, mopeder från 1980 eller tidigare. Fordonet ska vara i gott bevarat skick eller renoverat till ursprungsskick. Ombyggda fordon kan accepteras, men ombyggnaden skall vara minst 20 år gammal.

Personbilar, lätta lastbilar 1988-97 motorcyklar 1988-97

Om man i minst ett år haft, och ännu har, en försäkring för bil eller mc kan det finnas möjlighet att försäkra ett fordon av samma typ tillverkat 1988-97 om det är av klar samlarfordonskaraktär. För att teckna en försäkring i denna grupp för modernare fordon måste man först ha haft, och fortfarande ha, en äldre bil respektive mc hel-försäkrad i MHRF-försäkringen under minst ett år. Fordonen ska vara av utpräglad samlarkaraktär. Fordonet ska vara renoverat till ursprungsskick eller vara i mycket gott bevarat skick och ska enbart användas för nöjeskörning aldrig som bruksfordon. Även ombyggda fordon kan försäkras, men ombyggnaden ska vara minst 20 år gammal.

Så här söker du försäkring

Fyll i ansökningsblanketten som du får från din klubb eller hämtar ner genom mhrf-hemsida. Ansökan plus färgfoton på fordonet (enligt anvisningar på blankettens baksida). Kontakta din klubbs besiktningsman ( inte MHRF eller Folksam ) för att få en besiktning utförd (gäller hel- och uppställningsförsäkringar).

Därefter sänder besiktningsman ansökan, fotografier och protokoll till MHRF. Där granskas din ansökan och om allt är bra utfärdas försäkringen. Du kan normalt räkna med max en veckas behandlingstid hos MHRF. Ansökan, protokoll och fotografier arkiveras med eventuella tillägg som du senare sänder in. Skulle något inträffa med ditt fordon har vi alla uppgifter till hands och kan hjälpa dig på bästa sätt

Ett sista tips bara: börja i god tid. Att en bil eller motorcykel blir färdig är ju sällan en överraskning

 

Ansökan (registrera digitalt)

Vill du använda dig av denna rutin, inleder du med att fylla i dina personuppgifter samt din klubbtillhörighet. Detta gör du via rutinen "Skapa konto" som ligger under "registrera digitalt". Det här gör du en gång. När detta är gjort kan du fylla i en digital ansökan. Använd länken till höger.

  • Du fyller i fordonsuppgifter samt valt försäkringsalternativ
  • Du laddar in begärt antal bilder som försäkringsalterantivet kräver.
  • Du kontaktar besiktningsman (om så behövs för valt försäkringsalternativ).

Rutinen kan, utifrån valt försäkringsalternativ, tillfälligt lagra dina registrerade uppgifter alternativt skicka handlingarna vidare till MHRF.

 

Handbrandsläckare- Batterifrånskiljare

Helförsäkrad bil MÅSTE ha godkänd handbrandsläckare samt monterad batterifrånskiljare/ huvudströmbrytare.

MHRF rekomenderar en batterifrånskiljare som är åtkomlig från bilens kupe.

 

När kan jag byta försäkringsbolag ? Du kan göra det på försäkringens huvudförfallodag ( se försäkringsbrevet).

 

Teckna trafikförsäkring samma dag du köper ett fordon som inte är avställt. Du kommer annars att få betala en hög straffavgift till Trafiksäkerhetsföreningen.

 

Läs mer om MHRF-försäkringen på www.mhrf.se

Försäkringsansvarig från klubben Lars Ljungqvist 0705770435

 

 

Copyright © Götaströms Fordonshistoriska Klubb All rights reserved. info@gotastrom.nu