Götaström

Styrelsen 

 

Ordförande

Christer Malmborg

Tofteryd Klockaregården 2

56891 Skillingaryd

0702845130

christer.malmborg@innopend.com

v. Ordförande

Göran Bäckström  
0393-21418  
0707980668
backstrom@delta.telenordia.se

Sekreterare

Thomas Nordquist 
0370-71762  
070-2271762
thomasnordquist@hotmail.com

v. Sekreterare

Jörgen Gustafsson  
0370-74020

Kassör

Richard Nork
0739-742908
ekonomi@gotastrom.nu

Ledamöter

Ewald Ekman 
0705-667275
ewald_ekman@hotmail.com

 

Olof Olsson

Packebo ASplunden

56893 Skillingaryd

0708246375

 

Suppleanter

Esbjörn Johansson  
0704-956707
esbjorn52@hotmail.com

 

Mats Carlsson
0739-968604

Copyright © Götaströms Fordonshistoriska Klubb All rights reserved. info@gotastrom.nu