Götaström

Lantbrukssektionen

Under 2018 kommer ingen träff att äga rum.

Vi återkommer med friska krafter under 2019.

Esbjörn Johansson (sammankallande )

                                     Lantbrukssektionen           

Esbjörn Johansson (sammankallande)  0704956707    esbjorn52@hotmail.com

Jan Andersson                                      

Olof Olsson                                           

Ingemar Johansson                              

Wiktor Johansson                                 

Allan Magnusson                                  

Valter Karlsson  

 

 

 

 

Copyright © Götaströms Fordonshistoriska Klubb All rights reserved. info@gotastrom.nu